Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Știri

Știri din anul școlar : după : crescător descrescător

Anunț sistare pregătiri clasa a V-a.

ANUNȚ

 

 

           ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII DE CLASA a-IV-a LA LB. ENGLEZĂ ȘI MATEMATICĂ SE SISTEAZĂ DIN MOTIVE TEHNICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 2 APRILILE 2014.

 

 

 

D I R E C T O R,

PROF. RODICA POPESCU

01.04.2014

LUNA PĂDURII:15 martie-15 aprilie 2014

                      Sâmbătă, 29 martie 2014, Primăria Municipiului Ploiești a organizat o sesiune de împădurire, coordonată de  Regia Autonomă de Servicii Publice , prin doamna Viorica Avram, având ca parteneri locali S.C. Servicii Gospodărire Urbană Ploiești, S.C. Transport Călători Express S.A. , sposorul fiind S.C.Timken Ploiești. Acțiunea s-a desfășurat pe Centura de est a orașului și a constat în plantarea a 3000 de puieți de stejar, salcâm și tei de către un grup format din peste 100 de voluntari.

                     Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” a fost reprezentat de un grup de elevi de la clasa a X-a A, însoțit de doamna profesor de biologie Matei Ozana. Activitățile de plantare reprezintă un obiectiv pe care elevii și profesorii de biologie  l-au propus în cadrul tuturor proiectelor de ecologie desfășurate în colegiul nostru în acest an:”Gândește verde, gândește curat”, “Tânărul ecologist, ocrotitorul mediului”, “Școala pentru o Românie verde”. Voluntarii au primit câte o diplomă de participare care să ateste implicarea lor în acțiuni cu proiecție într-un viitor “mai verde”. Invităm, pe această cale, mai mulți elevi , profesori și părinți la astfel de evenimente.

30.03.2014

CRITERII SPECIFICE pentru selectarea cadrelor didactice.

ANEXA 15       


 

AVIZAT,

Comisia de mobilitate a personalului didactic

din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul

Inspectoratului Școlar Județean Prahova

CONFORM  ADRESA NR.456/20.02.2014
CRITERII SPECIFICE

 

pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de

pretransfer consimțit între unitatile de învățământ

APROBATE ÎN C.A. DIN 31.01.2014

 

 

 

     TOATE CRITERIILE URMĂTOARE TREBUIE ÎNDEPLINITE.

1. PUNCTAJ MINIM 60 DE PUNCTE  CONFORM ANEXEI NR.2 LA METODOLOGIA –CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015, APROBATĂ PRIN OMEN 5451 DIN 12.11.2013.

2. CALIFICATIV ”FOARTE BINE” ÎN ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI( 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) (adeverințe eliberate de unitatea /unitățile de învățămâmt unde a funcționat în această perioadă).

3. GRADUL DIDACTIC I ÎN SPECIALITATEA POSTULUI LA 01.09.2013 (certificat acordare a gradului didactic I- copie certificată conform cu originalul de directorul unității de învățământ unde este titular).

4. MINIM 2 LUCRĂRI DE SPECIALITATEA POSTULUI CU ISBN PUBLICATĂ ÎN ULTIMII 5 ANI ȘCOLARI(2003-2004, 2004-2005,2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) (coperta și prima pagină a lucrării-în copie certificată conform cu originalul de directorul unității de învățământ unde este titular, din care să reiasă îndeplinirea criteriului 5).

5. NESANCȚIONAT ÎN ULTIMUL AN ȘCOLAR

A. PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN COMISIILE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE.

B. CONFORM LEGISLAȚIEI DIN EDUCAȚIE( L11/1968, L28/1978, L6/1969, L84/1995, L128/1997, L1/2011,etc.)

C. CONFORM LEGISLAȚIEI MUNCII( L3/1950, L10/1972, L53/2003, etc.)

(declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art.320-323 și articolul 326:(Falsul material în înscrisuri oficiale; Falsul intelectual; Falsul în înscrisuri sub semnătură privată; Uzul de fals;Falsul  în declarații) (din legea privind Codul Penal cu modificările și completările ulterioare,   îndeplinește cumulativ condițiile de la criteriile 6A, 6B, 6C) . Colegiul Național ”Al.I. Cuza” –Ploiești își rezervă dreptul să verifice informațiile din această declarație).

6 .PARTICIPAREA LA MINIMUM UN PROIECT EDUCAȚIONAL:

7. ELEV PARTICIPANT LA FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR ȘCOLARE ȘI /SAU  PREMIU LA FAZA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR NAȚIONALE ȘCOLARE ÎN SPECIALITATEA POSTULUI, ÎN ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI

(2011-2012, 2012-2013) (adeverință eliberată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să reiasă :anul școlar, disciplina, olimpiada  națională școlară, faza concursului, distincția acordată, numele și prenumele elevului și numele și prenumele profesorului de la clasă al elevului).

8. 90 CREDITE OBȚINUTE  ÎN ULTIMII 5 ANI ( 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)( dovezi în copie certificată conform cu originalul de directorul unității de învățământ unde este titular ).

 

 

D I R E C T O R,

PROF. RODICA POPESCU

Program pregatire examen clasa a V-a

Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești,  sprijină candidatul la examenul de selecție pentru clasa a V-a cu pregătiri la disciplinele de examen: Matematică și Limba engleză după următorul program:

1)    Orele de pregătire la matematică pentru elevii claselor a IV-a se vor desfasura în fiecare zi de luni, între orele 18.00-19.30:

 

Numele si prenumele profesorului

Data

Vasile Magdalena

17 Martie 2014

Isofache Catalina

24 Martie 2014

Mogos Carmen

31 Martie 2014

Scheau Romelia

7 Aprilie 2014

Mihalache Daniela

28 Aprilie 2014

Popescu Daniela

5 Mai 2014

Vasile Magdalena

12 Mai 2014

Isofache Catalina

19 Mai 2014

Mogos Carmen

26 Mai 2014

Scheau Romelia

2 Iunie 2014

Mihalache Daniela

9 iunie 2014

Popescu Daniela

                        16  iunie 2014


2)   Orele de pregătire la Limba Engleză pentru elevii claselor a IV-a se vor desfășura în fiecare zi de miercuri, între orele 18.00-19.30:

 

Nr. Crt.

Data

Tema

Profesor

  1.  

19.03.2014

Substantivul : numar si gen

GORCEA RALUCA

  1.  

26.03.2014

Articolul

GHEORGHE ALEXANDRA

  1.  

02.04.2014

Some, any, no

GRECU CRISTINA

  1.  

23.04.2014

Verbul a avea si a fi;verbul modal can

GORCEA RALUCA

  1.  

30.04.2014

Prezentul simplu

GHEORGHE ALEXANDRA

  1.  

07.05.2014

Prezentul Continuu

GRECU CRISTINA

  1.  

14.05.2014

Prezentul simplu și prezentul  continuu

GORCEA RALUCA

  1.  

21.05.2014

Adjective scurte, lungi și neregulate – grade de comparație

GHEORGHE ALEXANDRA

  1.  

28.05.2014

Exprimarea viitorului

GRECU CRISTINA

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Participarea la cursurile de pregătire nu necesită înscriere.

 Orele de pregătire sunt gratuite.

Pentru alte informații vă rugăm să vă adresați secretariatului colegiului la numărul de telefon: 0344802070.

 

 

 

 

Joi, 29 Ianuarie cursurile raman suspendate

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova a decis sa prelungeasca perioada de suspendare a cursurilor, din cauza conditiilor meteo nefavorabile si pentru ziua de JOI, 30 IANUARIE 2014
                                                                                
         
29.01.2014

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare