Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Știri

Știri din anul școlar : după : crescător descrescător

CRITERII SPECIFICE GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR 2017-2018

CRITERII SPECIFICE GENERALE
DE ACORDARE A BURSELOR ȘI  A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, CURS DE ZI
AN ȘCOLAR 2017/2018
SEMESTRUL I
 
PERIOADA DE DEPUNERE DOSARE –  
ÎN PRIMELE 10 ZILE LUCRĂTOARE ALE FIECĂRUI SEMESTRU
 
 
RECHIZITE   SCOLARE
DEPUN DOSARE PENTRU RECHIZITE DOAR ELEVII CLASELOR I-VIII
 
 
        Venitul mediu  net  lunar  pe membru  de  familie  realizat  in  luna  iulie 2017  sa nu depaseasca  50 %  din salariul  de  baza  minim  brut  pe  tara  ( 1450/2=725 lei ) .   Venitul  mediu  net  lunar  cuprinde si:
- burse pentru elevi si studenti;
- alocatia  de stat pentru copii;
- alocatii pentru copiii dati in plasament;
- pensia  alimentara;
- ajutor  de  somaj ;
- pensie  de  stat;
- conventii civile;
- indemnizatii cu caracter permanent;                                              
ACTE   NECESARE
                   -Cerere
                   -Copie  xerox   certificat  de nastere  atat  pentru  elevul  in  cauza  cat  si  pentru  ceilalti  copii  aflati  in  intretinere (si originalele pentru confruntare),  care  nu  realizeaza  venituri  proprii.
                   -Adeverinta  (cupon  pensie)  de la locul  de munca  al  parintilor.
                   -Declaratie  notariala  ca nu  realizeaza  venituri (acolo unde este cazul).
                   -Adeverinta  ca nu detin  terenuri  agricole (primarie)  
 
BURSA “BANI   DE   LICEU”
 
ACTE  NECESARE:
             -cerere tip (inregistrata in perioada 15  septembrie 2017 - 1 octombrie 2017)
            -copie  certificat  de nastere  sau a actului de identitate al  elevului ;
            -copii ale certificatelor  de  nastere  sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei; copiile vor fi insotite de originale pentru confruntare ;
            -acte doveditoare, in original privind   veniturile brute ale  membrilor de familie realizat pe  ultimele  3 luni  anterioare  depunerii  dosarului (lunile iunie, iulie, august 2017); nu trebuie sa depaseasca 150 lei/membru
           -declaratie  notariala  (pentru cei care nu au serviciu),  se specifica in mod special veniturile pt. cele trei luni;
           - copie acte identitate pentru sustinatorii legali;
           -adeverinta  ca  nu detin  teren  agricol (primarie);
          - ancheta sociala  efectuata de autoritatile locale pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei, in cazul elevilor care solicita sprijin financiar
         - pentru elevii veniti de la alte scoli - adeverinta eliberata de catre unitatea scolara din care sa rezulte media generala si numarul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii
 ( valabil pentru elevii veniti de la alte scoli). 
Nota:
* Elevii  care   beneficiaza de ,,  bani  de liceu’’ nu pot beneficia in  acelasi  timp  si  de  bursa sociala.
 
 
 
BURSE SOCIALE
 
Orfani, bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare, cei care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor;
Bursa pentru motive medicale se obtine cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor conform legii privind asigurarile sociale de sanatate nr. 145/1997, numai dupa efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materiala a familiei ;
Acordarea burselor medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul cabinet scolar ;
Documente necesare :
- Burse orfan:                       
- cerere                                   
- Certificat de deces (copie+original)
- Certificat de nastere (copie+original)
- Burse medicale:
- cerere
- Certificat de nastere (copie+original)
- certificat medical diagnostic avizat de medicul de familie/medicul scolii
- ancheta sociala pentru a se analiza starea materiala a familiei 
 
VENIT MIC
 Nu realizeaza un venit NET mediu lunar, pe ultimele 12 luni
(septembrie 2016 - august2017), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (533  lei);    
Venitul  mediu  net  lunar  cuprinde :
- burse pentru elevi si studenti;
-alocatia  de stat pentru copii;
-alocatia suplimentară pentru copii
-alocatii pentru copiii dati in plasament;
-pensia  alimentara;
-ajutor  de  somaj ;
-pensie  de  stat;
- indemnizatii cu caracter permanent;           
 
  ACTE   NECESARE
    - Cerere
  - Copie  xerox   certificat  de nastere  atat  pentru  elevul  in  cauza  cat  si  pentru  ceilalti  copii  aflati  in  intretinere (si originalele pentru confruntare),  care  nu  realizeaza  venituri  proprii.
   -Adeverinta  (cupon  pensie)  de la locul  de munca  al  parintilor.
   -Declaratie  notariala  ca nu  realizeaza  venituri (cei care nu au serviciu ).
    -Adeverinta  ca nu detin  terenuri  agricole (Primarie)  mai mari de 20 000 mp in zonele colinare si de ses si mai mari de 40 000mp in zonele montane
* Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si se revizuiesc semestrial, in functie de modificarile intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei;
 
BURSE DE MERIT, STUDIU, PERFORMANTA
   
 Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:
      a)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MENCS
   b)s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiileinternationale;
   c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MENCS.
        In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10.

     Bursele de merit 1% din numarul total de elevi se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:  
 a)au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional;
   b)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MEN;
   * Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.
  
       Bursa de studiu – 1.5% din numarul total de elevi se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar NET mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (iunie-iulie-august 2017,)) cel mult egal cu salariul minim pe economie ( 1450 lei) si care indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7.00 si nota 10 la purtare in anul anterior celui in care se acorda bursa.
   * Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor.

 
Documente necesare:
             - Cerere
              -Copie  xerox   certificat  de nastere  atat  pentru  elevul  in  cauza  cat  si  pentru  ceilalti  copii  aflati  in  intretinere (si originalele pentru confruntare),  care  nu  realizeaza  venituri  proprii.
               -Adeverinta  (cupon  pensie)  de la locul  de munca  al  parintilor ( se vor trece pe adeverinta cele trei luni);
               -Declaratie  notariala  ca nu  realizeaza  venituri (cei care nu au serviciu ).
               -Adeverinta  ca nu detin  terenuri  agricole (Primarie)  
 
 
Criterii specifice :
 
BURSA STUDIU = 1.5% din numărul total de elevi- VENIT PE ULTIMELE 3 LUNI=1450 LEI/MEMBRU/16 BURSE
BURSA MERIT = 1% din numărul total de elevi/11 BURSE
BANI LICEU = VENITUL BRUT LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE REALIZAT ÎN ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII CERERII ESTE DE MAXIMUM– 150 lei / MEMBRU
BURSE DE AJUTOR SOCIAL -50% SALARIUL MINIM NET ECONOMIE PE ULTIMELE 12 LUNI.- 533 LEI
 
· Prof. Ionescu Doina , președinte;
· Ec. Hoabăn Marilena – contabil șef , membru – responsabil cu stabilirea
creditelor;
· Miroiu Florica – secretar șef -  cu atribuții de înregistrare și centralizare a
numărului de elevi bursieri;
· Ing. Iancu Mihaela – Laborant – Membru responsabil cu primirea, verificarea,
gestionarea și întocmirea/ predarea statelor de plată conform legislației în vigoare
· Prof. Roșioară Nela – membru
· Prof.Bardașu Mihaela– membru
· Prof. Ludu Gabriela -membru
 
 
 
 
 
DI R E C T O R,

 

PROF. RODICA POPESCU
 
14.09.2017

NOTĂ - REGLEMENTARE UTILIZARE AUXILIARE DIDACTICE

PENTRU A PUTEA VIZUALIZA DOCUMENTUL click aici

11.09.2017

MESAJUL DIRECTORULUI

 MESAJUL DIRECTORULUI

ADRESAT ELEVILOR CU OCAZIA DESCHIDERII CURSURILOR
 ANULUI ȘCOLAR 2017-2018
LA COLEGIUL NAȚIONAL ,, AL.I.CUZA,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
 
DRAGI ELEVI
 
        Prima zi de școală să fie o revedere și un început binecuvântat .
        Să prefigureze pentru fiecare din voi un an cât mai fructuos  și să culegeți roadele sale  la final cu multă bucurie.
        Colegiul Național ,, AL.I.Cuza,, Municipiul Ploiești  - școală europeană- vă oferă un mediu sigur și fericit pentru o reușită durabilă
        Vă indemn să aveți încredere în capacitățile voastre , să gândiți pozitiv și să vă bucurați pentru ceea ce sunteți.
        Vă felicit pentru rezultatele obținute în anul școlar trecut și încurajez bobocii din clasele a-V-a și a-IX-a să intre cu fruntea sus în competițiile școlii.
        Viitorii absolvenți să pornească în carierele lor cu o dezvoltare armonioasă, cu un pronunțat spirit civic și practic, cu capacitatea de a înțelege și aprecia corect societatea în care vor trăi.
       Mult succes la învățătură și la toate examenele și concursurile la care veți participa.     
       Vă aștept cu cele mai bune gânduri de speranță , prețuire și îndemn la festivitatea de deschidere a cursurilor anului școlar 2017-2018  luni 11 septembrie 2017 ora 10 la sediul colegiului din str. Trei Ierarhi nr.10
 
       Cu multă afecțiune!
DIRECTOR
PROF. RODICA POPESCU
 

 

08.09.2017

DESCHIDEREA AN SCOLAR 2017-2018

 
 
 
AN ȘCOLAR 2017-2018
 
 
 
 
 
 
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A 
 
NOULUI AN ȘCOLAR,VA AVEA LOC
 
LUNI 11 SEPTEMBRIE 2017, ORA 10.00.
 
 
D I R E C T O R,
 
PROF. RODICA POPESCU
 
 
08.09.2017

BANI DE LICEU 2017-2018

 Pentru a putea vizualiza click aici

25.08.2017

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare