Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

ANUNȚ SCOATERE LA CONCUIRS A UNUI POST CONTRACTUAL DE ÎNGRIJITOR

  

ANUNȚ
 
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCUIRS A UNUI  POST
CONTRACTUAL DE ÎNGRIJITOR: • 1.00 normă – post îngrijitor -VACANT, pe durată nedeterminată
 
Cerințe privind ocuparea postului:
-   cetățenie română
-   să nu fi suferit condamnări penale
-   abilități de comunicare și lucru în echipă Probele de concurs
-   lucrare scrisă și interviu;
-   proba practică
Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției, Biroul Secretariat și va cuprinde următoarele documente:
a)    cerere de înscriere
b)   curriculum vitae actualizat
d)copie a actului de identitate însoțită de original și copie certificat de naștere
e) copie act studiu , însoțită de original
f) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului
g)copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților, însoțite de original
h)adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și
original;
i) cazier judiciar
j ) recomandare de la ultimul loc de muncă
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.
Dosarele de concurs se primesc până la data de 3 decembrie 2018, ora 12.00, când
expiră termenul limită de depunere a dosarelor.
Proba scrisă va avea loc în data de 11 decembrie 2018 ora 9.00.
Proba practică va avea loc în data de 13 decembrie 2018 ora 13.00.
Interviul va avea loc în data de 17 decembrie 2018, ORA 14.00
Afișarea rezultatelor finale vineri 19 decembrie 2018, ora 12,00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070
 
 
 
D I R E C T O R,                                          SECRETAR ȘEF,
PROF. RODICA POPESCU                               FLORICA MIROIU
16.11.2018

ORDINE EXAMENE NATIONALE 2017-2018

 - Calendar EN VIII 2018 Anexa ordin 4793_2017 pentru vizualizare click aici

 - OMEN EN VIII 2018 pentru vizualizare click aici 

 - OMEN 4792_2017 bacalaureat 2018 pentru vizualizare click aici

 - OMEN 4787_30_08_2017 EN II_IV_VI pentru vizualizare click aici

 - PRECIZARI BACALAUREAT pentru a putea vizualiza click aici

 - Procedura nr. 31957_04_06_2018 privind vizualizarea de către candidații majori și părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori a lucrărilor proprii. pentru a putea vizualiza click aici

LISTA DISCIPLINELOR LA CARE  SE SUSTINE EXAMENUL DE BACALAUREAT 2018

- pentru a putea vizualiza documentul click aici

RECUNOASTERE ȘI ECHIVALARE COMPETENȚE

- pentru a putea descarca arhiva click aici

SIMULARI 2018

ORDIN-OMEN-SIMULARE-EVALUARE-NATIONALA-si-BACALAUREAT-2018 pentru a putea vizualiza documentul click aici

EN_limba_romana_2018_var_simulare pentru a putea vizualiza documentul click aici

EN_limba_romana_2018_bar_simulare pentru a putea vizualiza documentul click aici

EN_matematica_2018_var_simulare_LRO pentru a putea vizualiza documentul click aici

EN_matematica_2018_bar_simulare_LRO pentru a putea vizualiza documentul click aici

25.06.2018

Olimpiada de limba engleză, clasele VII-VIII , etapa locală, martie 2018

 CRITERII DE CALIFICARE A ELEVILOR LA OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA ENGLEZĂ 2018 pentru a putea vizualiza documentul click aici

 

ANUNȚ PENTRU PARTICIPANȚII LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, GIMNAZIU, ETAPA LOCALĂ
 
 
 
AVÂND ÎN VEDERE CONDIȚIILE METEOROLOGICE DEOSEBITE, ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ SE VA DESFĂȘURA PE DATA DE 14 APRILIE 2018.
 
 
 

 

Comisia de organizare și evaluare a olimpiadei de limba engleză, gimnaziu, clasele a VII-a și a VIII-a, etapa locală
 
 
 
ANUNȚ CONTESTAȚII pentru a putea vizualiza click aici
 
BAREME OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, GIMNAZIU, ETAPA LOCALĂ:
 
 
 
NOTE OLIMPIADĂ LIMBA ENGLEZĂ ,GIMNAZIU, FAZA LOCALĂ
 
 
NOTE CONTESTATII LIMBA ENGLEZĂ, GIMNAZIU, FAZA LOCALĂ
 

 

18.04.2018

ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 2018-2019

Conditii specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de pretranfer consimțit între unitatile de învățământ. Pentru a putea vizualiza documentul click aici

12.03.2018

OMEN nr. 4797/31.08.2017

 - OMEN 4797- Regulament  intensive si bilingve MO - pentru a putea descarca click aici

29.11.2017

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare