Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

CONCURS BIBLIOTECAR ,ADMINISTRATOR FINANCIAR

Rezultate finale concurs administrator financiar AICI

Rezultate finale concurs bibliotecar  AICI

Rezultatul probei de interviu administrator finaciar AICI

Rezultatul probei de interviu bibliotecar AICI

Rezultatul probei practice pentru administrator financiar AICI

Rezultatul probei practice pentru postul de bibliotecar AICI

Rezultatele probei scrise pentru postul de bibliotecar AICI

Rezultatele probei scrise pentru postul de administrator financiar AICI

 Rezultatele etapei de selectie a dosarelor  AICI 

Anuntul  concursului  AICI

Bibliografie concurs bibliotecar AICI

Fisa postului bibliotecar AICI

Bibliografie concurs administrator financiar AICI

Fisa postului administrator financiar AICI

01.11.2021

EXAMENE AN SCOLAR 2020-2021

 Ordin nr.3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021.AICI

Ordin nr.3449 /2021 privind desfășurarea simulării examenelor naționale in anul scolar 2020-2021 AICI

Ordin  nr. 3462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021. AICI

Procedura pentru organizarea simulării examenelor de Evaluare Naționala si Bacalaureat 2021 AICI

Ordin Nr.3203/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022 AICI

ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin  Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.843/2009 AICI  si AICI

 Ordin pentru desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2021 AICI

Ordin pentru desfășurarea admiterii în învățământul de stat an școlar 2021-2022  AICI

Ordin pentru desfășurarea examenului de Bacalaureat 2021 AICI

Ordin pentru modificarea anexei nr.2  la OMECS 5219/2010 privind recunoasterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internaționala pentru certificarea competențelor lingvisticeîn limbi straineși la examene cu recunoaștere europeana AICI

Temele proiectelor de atestat pentru clasele de matematica informatica-intensiv informatica AICI si pentru matematica informatica bilingv engleza AICI

01.04.2021

Rezultate concurs îngrijitor

 Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea  a 2 norme /posturi de îngrijitor AICI

Subiect si barem proba scrisa la concursul pentru ocuparea  a 2 norme/ posturi de îngrijitor AICI

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea  a 2 norme/ posturi de îngrijitor AICI

Barem proba practica la concursul pentru ocuparea  a 2 norme/ posturi de îngrijitor AICI

Rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea  a 2 norme /posturi de îngrijitor AICI

Rezultatele in urma contestatiei la proba practica la concursul pentru ocuparea a 2 norme /posturi de ingrijitor AICI

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea a 2 norme /posturi de ingrijitor AICI

 

18.12.2020

Concurs 2 posturi contractuale de ingrijitor

 

ANUNȚ

 

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A DOUA POSTURI

CONTRACTUALE DE ÎNGRIJITOR:

  2.00( doua) norme – posturi îngrijitor -VACANTE, pe durată nedeterminată

Cerințe privind ocuparea postului:

-   cetățenie română

-   să nu fi suferit condamnări penale

-   abilități de comunicare și lucru în echipă Probele de concurs

-   lucrare scrisă ;

-   proba practică

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției, Biroul Secretariat și va cuprinde următoarele documente:

a)    cerere de înscriere

b)   curriculum vitae actualizat

 d) copie a actului de identitate însoțită de original și copie certificat de naștere

e)  copie act studiu , însoțit de original

f)  adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului

g) copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților, însoțite de original

h) adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și
original;

i)  cazier judiciar

j ) recomandare de la ultimul loc de muncă

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 4 decembrie 2020, ora 12.00, când

expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Proba scrisă va avea loc în data de 14 decembrie 2020 ora 9.00.

Afisarea rezultatelor – 14 decembrie 2020, ora 15.00

Contestatii proba scrisa – 14 decembrie 2020 ora 15.00 - 15 decembrie 2020 ora 15.00

Proba practică va avea loc în data de 16 decembrie 2020 ora 9.00.

Afisarea rezultatelor proba practica – 16 decembrie ora 15.00

Contestatii proba practica – 16 decembrie 2020 ora 15.00 – 17 decembrie 2020 ora 15.00

Afișarea rezultatelor finale 18 decembrie 2020, ora 12,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070

 Bibliografia poate fi consultata AICI  Fisa postului AICI

 

 

        D I R E C T O R,                                                                                              SECRETAR ȘEF,

        PROF. RODICA POPESCU                                                                             FLORICA MIROIU

18.11.2020

INSCRIEREA IN CLASA a-IX-a AN SCOLAR 2020-2021

 ANUNȚ ÎNSCRIERE ÎN CLASA a-IX-a AN ȘCOLAR 2019-2020  AICI

CERERE DE INSCRIERE  AICI

CERERE PENTRU FRECVENTAREA ORELOR DE RELIGIE AICI

10.07.2020

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare