Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescator descrescator

Rezultatele finale concurs fochist

29.10.2015

REZULTATE PROBA PRACTICA

28.10.2015

REZULTATE CONCURS

 

 

23.10.2015

ANUNT CONCURS

ANUNȚ

 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE DE ÎNGRIJITOR și FOCHIST:

·        0.5 normă - post îngrijitor, pe durată nedeterminată

·        1 normă – post fochist, pe durată nedeterminată

 

 

Cerințe privind ocuparea postului :

- cetățenie română

- să nu fi suferit condamnări penale

- abilități de comunicare și lucru în echipă

Probele de concurs

- lucrare scrisă și interviu;

- proba practică

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției , Biroul Secretariat  și va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere

b) curriculum vitae actualizat

d) copie a actului de identitate însoțită de original

e) copie act studiu , însoțită de original

f) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului

g) copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților,

- copie curs calificare  pentru postul de  fochist și autorizație ISCIR, însoțite de original.

h) adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și original;

i) cazier judiciar

j ) recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original , pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.

Dosarele de concurs se primesc până la data de  16 OCTOMBRIE 2015, ora 10.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Proba scrisă  va avea loc în data de 23 OCTOMBRIE  2015, ORA 9.00.

Proba practică va avea loc în data de 26 OCTOMBRIE 2015, ORA 14.00.

Interviul va avea loc în data de 28 OCTOMBRIE 2015, ORA 14. 00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070

 

D I R E C T O R,                                                                 SECRETAR ȘEF,

PROF. RODICA POPESCU                                               FLORICA MIROIU

 

29.09.2015

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

POST VACANT – 0.5 ÎNGRIJITOR

 

 

1.   LEGEA NR.319/2006, PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCĂ, CU COMPLETĂRILE ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE.

2.   FIȘA POSTULUI.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ la concursul pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT

(FOCHIST)

1. Ordin nr. 1007/2010 - pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil gazos cu puteri nominale < 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoși " și PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor", Anexa 1;

2. Legea nr. 319/2006 - a securității și sănătății în muncă (Cap. IV -Obligațiile lucrătorilor);

3. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritățile și Instituțiile Publice, Cap. II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

4. Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată (Cap. II - Secțiuniea a 6-a - Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului);

5. Legea nr. 64/2008 - privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republică.

 

 

29.09.2015

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Tine-ma minte :

STIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare