Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

INFORMAȚII CLASA a-V-a , AN ȘCOLAR 2015-2016

 Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar  2015 - 2016 la clasa a-V-a prevede :

   1 clasă -28 locuri (a-V-a A).

  1 clasă -28 locuri (a-V-a B) intensiv limba engleză.

 PENTRU CLASA  a-V-a A

 Candidații vor fi testați la disciplina matematică dacă numărul înscrișilor  depășește numărul de locuri.

  PENTRU CLASA  a-V-a B

 Candidații vor fi testați la disciplina limba engleză dacă nu dețin un certificat de echivalare a competențelor lingvistice în limba engleză de nivel minim A1.

 NOTĂ:

Vom reveni cu precizări:

1.     Pentru perioada de înscriere și pentru datele de desfășurare a testărilor.

2.     Pentru modul în care se va face selecția candidaților în cazul în care numărul înscrișilor care dețin certificat de echivalare  valabil depășește numărul locurilor.

BAZA LEGALĂ

1.      Articolul 210 (6)(c) și articolul  210(8) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitars aprobat cu ordinul 5115/15.12.2014.

2.     Hotărârea Consiliului de Administrație a Colegiului Național “Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești din 08.04.2015

3.     Precizările MECS de ultimă oră atașate aici.

 

DIRECTOR ,

PROF. RODICA POPESCU

 

21.04.2015

CALENDAR - EXAMEN BACALAUREAT 2015

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2015
Sesiunea iunie-iulie 2015
 
25 – 29 mai 2015
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2015  
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 - 12 iunie 2015
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015
Evaluarea competențelor digitale – proba D
22 - 26 iunie 2015
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015  
Limba și literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015  
Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015  
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015  
Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015
Depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 - 9 iulie 2015  
Rezolvarea contestațiilor
10 iulie 2015  
Afișarea rezultatelor finale
 
Sesiunea august-septembrie 2015
 
13 – 17 iulie 2015
Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015  
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015  
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015  
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 - 21 august 2015  
Evaluarea competențelor digitale – proba D
24 august 2015  
Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015  
Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015  
Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015
Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2015  
Afișarea rezultatelor finale

 

06.01.2015

CALENDAR EVALUARE NATIONALA 2015

  

 
 
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A
EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015
           
           13 iunie 2015                   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
         15-17 iunie 2015              Înscrierea la Evaluarea Națională
         22 iunie 2015                   Limba și literatura română - probă scrisă
         23 iunie 2015                   Limba și literatura maternă - probă scrisă
         24 iunie 2015                   Matematica - probă scrisă
         26 iunie 2015                    Afișarea rezultatelor (până la ora 16)
         26 iunie 2015                    Depunerea contestațiilor (orele 16 - 20)
         27 -29 iunie 2015              Rezolvarea contestațiilor
         30 iunie 2015                    Afișarea rezultatelor finale după contestații
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.01.2015

CALENDAR SIMULARI 2015

 CALENDARUL

simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale

 examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015
 
Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015
 
23 februarie 2015                Simulare – Limba și literatura română – probă scrisă
24 februarie 2015                Simulare – Matematică – probă scrisă
25 februarie 2015                Simulare – Limba și literatura maternă – probă scrisă
6 martie 2015                       Afișarea rezultatelor
 
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015
 
2 martie 2015                       Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba și literatura română
3 martie 2015                       Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă
4 martie 2015                       Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
6 martie 2015                       Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
12 martie 2015                     Afișarea rezultatelor
06.01.2015

Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a - 2015

 

 

 CALENDARUL

de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul școlar 2014-2015
 
1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
 
     18 mai 2015                                   Scris – Limba română
     19 mai 2015                                   Citit – Limba română
                                                               Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale
     20 mai 2015                                   Matematică
     21 mai 2015                                   Scris – Limba maternă
     22 mai 2015                                   Citit – Limba maternă
 
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
 
     26 mai 2015                                   Limba română
     27 mai 2015                                   Matematică
     28 mai 2015                                   Limba maternă
 
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
 
     2 iunie 2015                                    Limbă și comunicare
     3 iunie 2015                                    Matematică și Științe ale naturii

 

06.01.2015

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare