Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Adresa mobilitate

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
Compartimentul managementul resurselor umane  

Nr. 879/09.04.2014

            

                  Către unitățile de învățământ cu personalitate juridică In atenția doamnei/ domnului director,

 

                 Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial, partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014 a Deciziei Curții Constiționale nr. 106/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.253 alin. (1) lit.a și b din Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, până la emiterea unor noi reglementări, în conformitate cu prevederile art.147, alin. (1) din Constituția României și cu adresa MEN nr. 37 452/ 07.04.2014:

1)   posturile didactice/ catedrele vacante propuse pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, începând cu 01 septembrie 2014, de cadrele didactice netitulare ca urmare a modificării contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, în baza art.253 din Legea Educației Naționale nr.1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare s-au publicat cu mențiunea „Post suspendat-Decizia Curții Constituționale nr. 106/2014 "

2)   aceste posturi nu vor fi utilizate la acțiunile de mobilitate din perioada 09-30 aprilie

2014;

3)   unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze la avizier și pe site-ul propriu al școlii ( dacă există) lista posturilor/ catedrelor, precum și condițiile specifice dacă au fost validate de comisia județeană de mobilitate a personalului didactic;

4)   se suspendă depunerea și înregistrarea la secretariatul unităților de învățământ a cererilor cadrelor didactice netitulare care solicită modificarea contractelor individuale de muncă în baza art. 253 din Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

Celelalte acțiuni ale mobilității personalului didactic programate pentru perioada 09-30 aprilie 2014 se desfășoară conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul M.E.N nr. 5451/ 2013, modificată și completată

 


 INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

HORIA TOMA

 

Președintele Comisiei de mobilitate,                                                          Inspector Școlar General adj.

Insp. Șc. cu managementul resurselor                                      Prof. Tudor lancu / Prof. Elisabetta Bianca Ciulac

PROF. NICOLAF. OPREA ANGELESCU

 

09.04.2014
2202 vizualizări

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare