Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Componența Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza”, municipiul Ploiești pentru anul școlar 2020 - 2021 este următoarea:

 1. POPESCU RODICA - DIRECTOR, PREȘEDINTE
 2. PĂUN ROXANA GABRIELA - DIRECTOR ADJUNCT, MEMBRU
 3. MATEI NICOLETA OZANA - PROFESOR, MEMBRU
 4. ISOFACHE CĂTĂLINA ANCA - PROFESOR, MEMBRU
 5. SĂVUȚĂ IRINA EMA - PROFESOR, MEMBRU
 6. STANCIU CLAUDIA PETRONELA - PROFESOR, MEMBRU
 7.  ALBU SIMONA- REPREZENTANT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, MEMBRU
 8. SÎRBU SIMION GHEORGHE - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL, MEMBRU
 9. MARCU VALENTIN - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL, MEMBRU
 10. ANDREESCU COSTEL - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL,MEMBRU
 11. DINIȚĂ ALIN - REPREZENTANT AL PĂRINȚILOR, MEMBRU
 12. CARAVIA MOROIANU ROBERTINO - REPREZENTANT AL PĂRINȚILOR, MEMBRU
 13. DUMITRU TEODORA MARIA- REPREZENTANT AL ELEVILOR,MEMBRU

       Decizia de constituire poate fi consultată AICI

Hotărâri

Hotărâri după : crescător descrescător

Hotarari ale Consiliului de Administratie 04.04.2019

 Hotarârea nr.1977/300/4.04.2019 privind acordarea burselor de merit,de studiu,de performanța,de venit mic ,de orfan și medicale în semestrul al II-lea al nului școlar 2018-2019

Hotarârea nr.1977/301/04.04.2019 privind aprobarea cererii de pretransfer consfințit a unui profesor de educație fizica pentru obținerea unui post in județul Brașov

Hotarârea nr.1977/302/04.04.2019 privind aprobarea statului de personal/plata pentru luna martie 2019 incluzând  și sume provenite din hotarârile judecatorești

Hotarârea nr.1977/303/04.04.2019 privind aprobarea comisiei de organizare și examinare a concursului de ocupare a postului de administrator financiar la C.N.”Al.I.Cuza” Mun.Ploiești

Hotarârea nr.1977/304/04.04.2019 privind aprobarea componenței comisiilor de organizare și desfașurare a atestatelor profesionale ,a examenelor naționale(EN clasa a VI-a,EN clasa a VIII-a,Admitere clasa a V-a,Admitere clasa a IX-a,Înscriere clasa a IX-a ,Competențe bacalaureat 2019

05.04.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie 12.02.2019

 Hotarârîrea nr.1977/295/12.02.2019 privind aprobarea proiectului de încadrare al personalului didactic de predare pentru anul școlar 2019-2020.

Hotarârîrea nr.1977/296/12.02.2019 privind aprobarea statului de personal /plata pentru luna ianuarie 2019

Hotarârîrea nr.1977/297/12.02.2019 privind aprobarea transferului elevilor de la o formațiune de studiu la alta ,de la un profil la altul,de la o alta unitate școlara  la C.N.”Al.I:Cuza”Mun. Ploiești începând cu semestrul al II lea ala nului școlar 2018-2019

Hotarârîrea nr.1977/298/12.02.2019 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevi,an școlar 2018-2019,semestrul al II-lea

Hotarârîrea nr.1977/299/12.02.2019 privind aprobarea suplinirii activitații manageriale a directorului pe perioada desfașurarii mobilitaților priectului Erasmus+ ”Past ,present and future-memories and dreams”

Hotarârîrea nr.1977/299/1/12.02.2019 privind aprobarea raportului de analiza a calitații învatamântului pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie

 Hotarârea nr.1977/283/28.01.2019 privind acordarea de calificative pentru personalul nedidactic ,perioada 1ian 2018-31 dec.2018

Hotarârea nr.1977/284/28.01.2019 privind acordarea de 5 zile concediu de odihna suplimentar pentru personalul didactic și didactic auxiliar

Hotarârea nr.1977/285/28.01.2019 privind aprobarea graficului de condediu de odihn? personal didactic și personal didactic auxiliar

Hotorârea nr.1977/286/28.01.2019 privind tranferul elevilor de la o formațiune la alta ,de la C.N.”Al.I.Cuza”Mun.Ploiești la alte unit?ți școlare ,de la alte unitați școlare la C.N.”Al.I.Cuza”Mun.Ploiești ,de la o filiera la alte,de la un profil la altul,de la o specializare la alta începand cu semestrul al II lea al anului școlar 2018-2019.

Hotarârea nr.1977/287/28.01.2019 privind normarea unui post de contabil la C.N.”Al.I.Cuza”Mun .Ploiești 

Hotarârea nr.1977/288/28.01.2019 privind stabilirea criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice prin pretransfer consimțit nr.229/28.01.2019 .

Hotarârea nr.1977/289/28.01.2019 privind menținerea în activitate ca titulari pentru cadrele didactice care au implinit vârsta de pensionare

Hotarârea nr.1977/290/28.01.2019 privind aprobarea  disciplinelor opționale pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/291/28.01.2019 privind aprobarea rezervarii catedrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale

Hotarârea nr.1977/292/28.01.2019 privind aprobarea reducerii normelor didactice pentru cadrele didactice ce indeplinesc condițiile legale

Hotarârea nr.1977/293/28.01.2019 privind aprobarea calendarului de admitere în clasa a-V-a pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/294/28.01.2019 privind aprobarea închirierea spațiilor excedentare unor societați comerciale

 

 

 

28.01.2019

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare