Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Componența Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza”, municipiul Ploiești pentru anul școlar 2020 - 2021 este următoarea:

 1. POPESCU RODICA - DIRECTOR, PREȘEDINTE
 2. PĂUN ROXANA GABRIELA - DIRECTOR ADJUNCT, MEMBRU
 3. MATEI NICOLETA OZANA - PROFESOR, MEMBRU
 4. ISOFACHE CĂTĂLINA ANCA - PROFESOR, MEMBRU
 5. SĂVUȚĂ IRINA EMA - PROFESOR, MEMBRU
 6. STANCIU CLAUDIA PETRONELA - PROFESOR, MEMBRU
 7.  ALBU SIMONA- REPREZENTANT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, MEMBRU
 8. SÎRBU SIMION GHEORGHE - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL, MEMBRU
 9. MARCU VALENTIN - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL, MEMBRU
 10. ANDREESCU COSTEL - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL,MEMBRU
 11. DINIȚĂ ALIN - REPREZENTANT AL PĂRINȚILOR, MEMBRU
 12. CARAVIA MOROIANU ROBERTINO - REPREZENTANT AL PĂRINȚILOR, MEMBRU
 13. DUMITRU TEODORA MARIA- REPREZENTANT AL ELEVILOR,MEMBRU

       Decizia de constituire poate fi consultată AICI

Hotărâri

Hotărâri după : crescător descrescător

Hotarâri ale Consiliului de administratie

  Hotarârea nr.1977/384/08.09.2020  privind aprobarea masurilor de organizare a activitații în cadrul C.N.Al.I.Cuza, Mun. Ploiești, în condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-COV-2

08.09.2020

Hotarâri ale Consiliului de administratie

 Hotarârea nr.1977/373/03.09.2020  privind aprobarea acordarii calificativelor anuale ale cadrelor didactice și didactice auxiliare pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/374/03.09.2020 privind aprobarea  statului de plata /personal pentru luna august  2020

Hotarârea nr.1977/375/03.09.2020 privind aprobarea  cererilor de plata cu ora ale cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/376/03.09.2020 privind masurile necesare pentru buna funcționare a sistemului de învațamânt și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Hotarârea nr.1977/377/03.09.2020  privind aprobarea  transferului elevilor de la o formațiune de studiu la alta, de la un profil la altul, de la alta unitate școlara la C.N.”Al.I.Cuza”, Mun. Ploiești,  începând cu  semestrul I, an școlar 2020-2021, precum și de la   C.N.”Al.I.Cuza”, Mun. Ploiești la alte unitați de învațamânt

Hotarârea nr.1977/378/03.09.2020  privind aprobarea  criteriilor de acordare a burselor școlare și altor forme de sprijin pentru elevi – Bani de liceu- pentru semestrul I , an școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/379/03.09.2020  privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a C.N.”Al.I.Cuza”, Mun. Ploiești, pentru anul școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/380/03.09.2020  privind aprobarea  Planului managerial și Planul operational al C.N.”Al.I.Cuza”, Mun. Ploiești, pentru anul școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/381/03.09.2020  privind aprobarea  Planului managerial al Consilierului educativ și calendarul activitaților eduicative  pentru anul școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/382/03.09.2020  privind aprobarea Planului de Îmbunatațire CEAC, pentru anul școlar 2020-2021 

Hotarârea nr.1977/383/03.09.2020  privind  aprobarea  Proiectului pentru accesarea fondurilor  financiare externe nerambursabile necesare procesului didactic, pentru anul școlar 2020-2021 în parteneriat cu  Primaria Ploiești și Inspectoratul Școlar Județean Prahova

03.09.2020

Hotarâri ale Consiliului de administratie

Hotarârea nr.1977/369/10.06.2020 privind aprobarea statului de plata/personal pentru luna mai  2020

Hotarârea nr.1977/370/10.06.2020 privind Revizuirea Procedurii Operaționale de organizare și desfașurare a susținerii atestatelor profesionale pentru absolvenții de liceu de la clasele de informatica intensiv și bilingv engleza și franceza, an școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/371/10.06.2020 privind aprobarea Comisiei de organizare și desfașurare a admiterii în clasa a-V-a pentru anul școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/372/10.06.2020 privind acordul de detașare în interesul învațamântului pentru doamna Lucan Ana Maria, profesoara de limba engleza , pentru anul școlar 2020-2021

10.06.2020

Hotarâri ale Consiliului de administratie

Hotarârea nr.1977/364/14.05.2020 privind aprobarea statului de plata/personal pentru luna aprilie 2020

Hotarârea nr.1977/365/14.05.2020  privind aprobarea Regulamentului și Procedurii de organizare și desfașurare a admiterii în clasa a-V-a, an școlar 2020-2021

Hotarârea nr.1977/366/14.05.2020 privind aprobarea Proceduriide desfașurare a susținerii atestatelor profesionale pentru absolvenții de liceu de la clasele de informatica intensiv și bilingv engleza și franceza, an școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/367/14.05.2020 privind aprobarea Planului Operațional de activitate educaționala la Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești, perioada 15 mai -31 august 2020

Hotarârea nr.1977/368/14.05.2020 privind aprobarea Procedurii Operaționale privind organizarea și desfașurarea activitaților de pregatire și consiliere a elevilor din clasele terminale de gimnaziu și liceu, precum examenele naționale, an școlar 2019-2020

14.05.2020

Hotarâri ale Consiliului de administratie

Hotarârea nr.1977/363/06.04.2020  privind aprobarea încheierii de contract cu TELEKOM –Adservio pentru desfașurarea activitaților didactice - online

06.04.2020

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare