Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Componența Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza”, municipiul Ploiești pentru anul școlar 2019 - 2020 este următoarea:

 1. POPESCU RODICA - DIRECTOR, PREȘEDINTE
 2. PĂUN ROXANA GABRIELA - DIRECTOR ADJUNCT, MEMBRU
 3. MATEI NICOLETA OZANA - PROFESOR, MEMBRU
 4. STOIAN CARMEN CEZARINA - PROFESOR, MEMBRU
 5. SĂVUȚĂ IRINA EMA - PROFESOR, MEMBRU
 6. STANCIU CLAUDIA PETRONELA - PROFESOR, MEMBRU
 7.  BROTEA ADINA- REPREZENTANT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
 8. MATEESCU MARIUS - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
 9. ANDREI GHEORGHE - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
 10. BĂZĂVAN LARISA - REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
 11. MILITARU STEFAN - REPREZENTANT AL PĂRINȚILOR
 12. CARAVIA MOROIANU ROBERTINO - REPREZENTANT AL PĂRINȚILOR
 13. MAER SONIA- REPREZENTANT AL ELEVILOR

Hotărâri

Hotărâri după : crescător descrescător
[1]|[2]

Hotarari ale Consiliului de Administratie

 Hotararea nr.1977/339/06.11.2019 privind  organizarea concursului pentru ocuparea postului vacantat in timpul semestrului la disciplina informatica

Hotararea nr.1977/340/06.11.2019 privind  validarea statului de plata/personal pentru luna octombrie 2019

Hotararea nr.1977/341/06.11.2019 privind  validarea centralizatorului cu tezele la alegere pentru anul scolar 2019-2020

Hotararea nr.1977/342/06.11.2019 privind  aprobarea graficului de concedii de odihna pentru cadre didactice in anul scolar 2019-2020

07.11.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie

 Hotararea nr.1977/330/10.10.2019 privind acordarea de burse de merit,de studiu,de performanta,de venit mic,de orfan si medicale in semestrul I al anului scolar 2019-2020

Hotararea nr.1977/331/10.10.2019 privind aprobarea statului de plata/personal pentru luna septembrie 2019

Hotararea nr.1977/332/10.10.2019 privind constituirea comisiei de inventar pentru inventarierea anuala a patrimoniului aflat in administrarea institutiei

Hotararea nr.1977/333/10.10.2019 privind tematica intrunirilor lunare ale Consiliului de Administratie pentru anul scolar 2019-2020

Hotararea nr.1977/334/10.10.2019 privind stabilirea responsabilit[tilor membrilor Consiliului de Administratie si a procedurilor de lucru pentru anul scolar 2019-2020

Hotararea nr.1977/335/10.10.2019 privind participarea la cursuri de Norme fundamentale de igiena de catre 6 ingrijitori

Hotararea nr.1977/336/10.10.2019 privind validarea statului de functii anual

Hotararea nr.1977/337/10.10.2019 privind validarea Raportului privind starea si calitatea invatamantului in anul scolar 2018-2019 la Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" Municipiul Ploiesti

10.10.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie

Hotarârea nr.1977/316/03.09.2019 privind acordarea calificativelor anuale ale cadrelor didactice și didactic auxiliare pentru anul școlar 2018-2019

Hotarârea nr.1977/317/03.09.2019 privind aprobarea statului de plat?/personal pentru luna august 2019

Hotarârea nr.1977/318/03.09.2019 privind aprobarea cererilor de plata cu ora  pentru anul școlar 2018-2019

Hotarârea nr.1977/319/03.09.2019 privind  aprobarea transferului  elevilor de la o formațiune de studiu la alta ,de la un profil la altul,de la o alta unitate școlara la C.N.”Al.I:Cuza”Mun. Ploiești  ,de la C.N.”Al.I:Cuza”Mun. Ploiești  la alta unitate școlara pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/320/03.09.2019 privind repartizarea a 2 elevi audienți la clasa a IX-a F pân? la echivalarea studiilor 

Hotarârea nr.1977/321/03.09.2019 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevi,an școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/322/03.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al C.N.”Al.I.Cuza” Mun Ploiesti 

Hotarârea nr.1977/323/03.09.2019 privind aprobarea panului managerial și planului operațional al C.N.”Al.I.Cuza” Mun Ploiesti pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/324/03.09.2019 privind aprobarea planului managerial al Consilierului Educativ și calendarul activit?ților educative pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/325/03.09.2019 privind aprobarea componenței comisiei pentru echivalarea gradelor didactice /masteratelor cu credite profesionale

Hotarârea nr.1977/326/03.09.2019 privind aprobarea componenței comisiilor de organizare și examinare a concursului de ocupare a posturilor vacante de administrator financiar și analist programator.

Hotarârea nr.1977/327/03.09.2019 privind prelungirea contractului de închiriere spațiu comercial în condițiile legii

Hotarârea nr.1977/328/03.09.2019 privind înscriere cadre didactice la proiectul educațional CRED

Hotararea nr.1977/329/06.11.2019 privind  aprobarea planului de imbunatatire al comisiei CEAC pentru anul scolar 2019-2020

03.09.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie

 Hotarârea nr.1977/314/21.08.2019 privind  aprobarea detașarii în interesul învațamântului a unui profesor de limba engleza pe un post rezervat

Hotarârea nr.1977/315/21.08.2019 privind  aprobarea transferului unui elev de la C.N.”Al.I:Cuza”Mun. Ploiești  la alta unitate școlara pentru anul școlar 2019-2020

 

21.08.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie

 Hotarârea nr.1977/309/12.07.2019 privind aprobarea statului de personal/plata pentru luna iunie 2019

Hotarârea nr.1977/310/12.07.2019 privind validarea componenței claselor a V-a pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/311/12.07.2019 privind  aprobarea transferului elevilor de la o formațiune de studiu la alta ,de la un profil la altul,de la o alta unitate școlara la C.N.”Al.I:Cuza”Mun. Ploiești  anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr.1977/312/12.07.2019 privind  aprobarea modificarii notei la purtare a unui elev

Hotarârea nr.1977/313/12.07.2019 privind  acordarea punctajului evaluare profesor asociat

12.07.2019
[1]|[2]

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare