Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

REZULTAT FINAL CONCURS INGRIJITOR

  PENTRU A PUTEA VIZUALIZA DOCUMENTUL CLICK AICI

17.12.2018

REZULTATELE CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOR PROBA PRACTICA

 PENTRU A PUTEA VIZUALIZA DOCUMENTUL CLICK AICI

13.12.2018

REZULTATELE CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOR PROBA SCRISA

 PENTRU A PUTEA VIZUALIZA DOCUMENTUL CLICK AICI

11.12.2018

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CONCURS INGRIJITOR

 REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 1.00 NORMĂ DE ÎNGRIJITOR pentru a putea vizualiza click aici

03.12.2018

ANUNȚ SCOATERE LA CONCUIRS A UNUI POST CONTRACTUAL DE ÎNGRIJITOR

  

ANUNȚ
 
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCUIRS A UNUI  POST
CONTRACTUAL DE ÎNGRIJITOR: • 1.00 normă – post îngrijitor -VACANT, pe durată nedeterminată
 
Cerințe privind ocuparea postului:
-   cetățenie română
-   să nu fi suferit condamnări penale
-   abilități de comunicare și lucru în echipă Probele de concurs
-   lucrare scrisă și interviu;
-   proba practică
Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției, Biroul Secretariat și va cuprinde următoarele documente:
a)    cerere de înscriere
b)   curriculum vitae actualizat
d)copie a actului de identitate însoțită de original și copie certificat de naștere
e) copie act studiu , însoțită de original
f) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului
g)copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților, însoțite de original
h)adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și
original;
i) cazier judiciar
j ) recomandare de la ultimul loc de muncă
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.
Dosarele de concurs se primesc până la data de 3 decembrie 2018, ora 12.00, când
expiră termenul limită de depunere a dosarelor.
Proba scrisă va avea loc în data de 11 decembrie 2018 ora 9.00.
Proba practică va avea loc în data de 13 decembrie 2018 ora 13.00.
Interviul va avea loc în data de 17 decembrie 2018, ORA 14.00
Afișarea rezultatelor finale vineri 19 decembrie 2018, ora 12,00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070
 
 
 
D I R E C T O R,                                          SECRETAR ȘEF,
PROF. RODICA POPESCU                               FLORICA MIROIU
16.11.2018

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare