Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 2017-2018

 

02.03.2017

CONCURS INGRIJITOR

Pentru a putea vizualiza anuntul click aici

 
25.11.2016

ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT

 

08.03.2016

REZULTATELE FINALE CONCURS INGRIJITOR

  

REZULTATELE FINALE ALE
CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOR 1,5 NORME
8 FEBRUARIE – 19 FEBRUARIE 2016
 
Nr.
crt.
Numele și prenumele candidatului
Proba
scrisă
Probă
Practică
Interviu
Total  
punctaj
Media
REZULTATUL
1.
BOLDOR MARINELA
60 puncte
87 puncte
85
puncte
 
232
puncte
7.73
ADMIS
1 normă
2
COCHINȚOIU  IOANA
60 puncte
88 puncte
70
puncte
218
puncte
7.26
RESPINS
3
DUMITRU NICULINA
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
RESPINS
4
MATEI LIDIA
50 puncte
90 puncte
85
puncte
225
puncte
7.50
ADMIS
0,5 normă
5
MIHĂILĂ CONSTANȚA  EMILIA
50 puncte
ABSENT
-
-
-
RESPINS
6
NIȚĂ  DANIELA ELENA
60 puncte
86 puncte
65
puncte
211
puncte
7.03
RESPINS
 
AFIȘAT ASTĂZI  23 februarie 2016, ORA 12.00
 
 
 
 
PREȘEDINTE,
PROF. RODICA POPESCU
 
23.02.2016

CONCURS INGRIJITOR

 ANUNȚ

 
COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A UNOR POSTURI CONTRACTUALE DE ÎNGRIJITOR:
·        1.00 normă - post îngrijitor  , pe durată nedeterminată
·        0.50 normă - post îngrijitor  , pe durată nedeterminată
 
Cerințe privind ocuparea postului :
- cetățenie română
- să nu fi suferit condamnări penale
- abilități de comunicare și lucru în echipă
Probele de concurs
- lucrare scrisă și interviu;
- proba practică
Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției , Biroul Secretariat  și va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere
b) curriculum vitae actualizat
d) copie a actului de identitate însoțită de original
e) copie act studiu , însoțită de original
f) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului
g) copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților, însoțite de original
h) adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și original;
i) cazier judiciar
j ) recomandare de la ultimul loc de muncă
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original , pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.
Dosarele de concurs se primesc până la data de  5 februarie 2016, ora 12.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.
Proba scrisă  va avea loc în data de 15 februarie 2016 ora 14.00.
Proba practică va avea loc în data de 17 februarie 2016 ora 14.00.
Interviul va avea loc în data de 19 februarie 2016, ORA 9.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070
 
D I R E C T O R,                                                                                                                         SECRETAR ȘEF,
PROF. RODICA POPESCU                                                                                                     FLORICA MIROIU
25.01.2016

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare