Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

CALENDARUL EVALUĂRII NAȚIONALE 2014

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014

 

 

 

 

         13 iunie 2014                    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

         16-18 iunie 2014              Înscrierea la Evaluarea Națională

         23 iunie 2014                    Limba și literatura română - probă scrisă

         24 iunie 2014                    Limba și literatura maternă - probă scrisă

         25 iunie 2014                    Matematica - probă scrisă

         27 iunie 2014                    Afișarea rezultatelor (până la ora 16)

         27 iunie 2014                    Depunerea contestațiilor (orele 16 - 20)

         28 iunie-30 iunie 2014     Rezolvarea contestațiilor

         1 iulie 2014                       Afișarea rezultatelor finale după contestații

08.11.2013

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2014-2015

 

CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul școlar 2014-2015

  - EXTRAS –

 

DATA LIMITĂ/

PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

1 mai 2014

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

12 - 30 mai 2014

Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

4 iulie 2014

 

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere

7 iulie 2014

Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini

7 iulie 2014

 

Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2014

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

20 iunie 2014

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

7-9 iulie 2014

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

10-12 iulie 2014

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum  și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

4 – 8 iulie 2014

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

5 – 9 iulie 2014

Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

15 iulie 2014

Repartizarea computerizată în învățământul liceal  de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 - 2015

16 iulie 2014

Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal  a listei candidaților repartizați în acea unitate

17 iulie -25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 - 2015

16 iulie 2014

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie 2014

Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16 - 21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

16-22 iulie 2014

Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

24 iulie 2014

08.11.2013

In atenția candidaților pentru clasa a V-a!

                   Înscrierile pentru testul de verificare a cunoștințelor la clasa a V-a, anul școlar 2013-2014 au loc în perioada 01.06 - 15.06.2013, la secretariatul școlii.

     ACTE NECESARE:

·       COPIE XEROX CERTIFICAT DE NAȘTERE;

·       COPIE XEROX CARNETUL DE NOTE I-IV  ( Primele două pagini cu numele elevului și cu situația școlară );

·       CERERE TIP de la secretariatul școlii

și

·       DOSAR DE PLASTIC

·       FOLIE PROTECTOARE

 

CALENDARUL PROBELOR:

·       26 IUNIE 2013 – ora 9.00 - 11.00 – MATEMATICA -scris

·       28 IUNIE 2013 – ora 9.00 - 11.00 – LIMBA ENGLEZĂ – scris

 

21.05.2013

Cursuri de pregatire pentru admitere in clasa a V-a

PLANIFICAREA ORELOR DE PREGATIRE

PENTRU EXAMENUL DE CLASA a V-a MATE MA TIC A

MIERCURI,  ORELE  18.00 -19.30 

20  MARTIE 2013                VASILE MAGDALENA

27  MARTIE 2013                MIHALACHE DANIELA

17  APRILJE 2013                ISOFACHE CATALINA

24  APRILIE 2013               SCHEAU ROMELIA

 8  MAI 2013                       MOGOS CARMEN

15  MAI 2013                       POPESCU DANIELA

22  MAI 2013                       ISOFACHE CATALINA

29  MAI 2013                      RADU NICOLAE

 

 

SEDINTELE DE PREGATIRE LA CLASA a V-a - LIMBA ENGLEZA 

ORELE  18,00 - 19,00

 

Nr crt

 

Tema

Profesor

1.

22.03.2013

Substantivul : numar si gen

VLASCEANU ANDREEA

2.

29.03.2013

Articolul

GHEORGHE ALEXANDRA

3.

19.04.2013

Some, any, no

VLASCEANU ANDREEA

4.

20.04.2013

Verbul a avea si a fi; verbul modal can

GHEORGHE ALEXANDRA

5.

10.05.2013

Prezentul simplu

VLASCEANU ANDREEA

6.

17.05.2013

Prezentul continuu

GHEORGHE ALEXANDRA

7.

24.05.2013

Prezentul simplu si prezentui continuu

VLASCEANU ANDREEA

8.

31.05.2012

Adjective scurte, lungi si neregulate

GHEORGHE 20.03.2013

Calendarul evaluarii nationale 2013

Aprobat cu  O.M.E.C.T.S. nr. 5606 /31.08.2012 privind organizarea și desfășurarea
Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2012-2013

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A,

ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

14 iunie 2013            Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

17-19 iunie 2013      Înscrierea la Evaluarea Națională

25 iunie 2013            Limba și literatura română - probă scrisă

26 iunie 2013            Limba și literatura maternă - probă scrisă

27 iunie 2013           Matematica - probă scrisă

29 iunie 2013           Afișarea rezultatelor (până la ora 16)

29 iunie 2013           Depunerea contestațiilor (orele 16 - 20)

30 iun.-2 iul. 2013 Rezolvarea contestațiilor

3 iulie 2013              Afișarea rezultatelor finale după contestații

20.09.2012

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE