Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

POST VACANT – 0.5 ÎNGRIJITOR

 

 

1.   LEGEA NR.319/2006, PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCĂ, CU COMPLETĂRILE ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE.

2.   FIȘA POSTULUI.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ la concursul pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT

(FOCHIST)

1. Ordin nr. 1007/2010 - pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil gazos cu puteri nominale < 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoși " și PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor", Anexa 1;

2. Legea nr. 319/2006 - a securității și sănătății în muncă (Cap. IV -Obligațiile lucrătorilor);

3. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritățile și Instituțiile Publice, Cap. II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

4. Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată (Cap. II - Secțiuniea a 6-a - Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului);

5. Legea nr. 64/2008 - privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republică.

 

 

29.09.2015

EVALUARE NATIONALA 2015-2016

                                           ORDIN Nr.5081
privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016.

 

Pentru vizualizare click aici

 

17.09.2015

BACALAUREAT 2015-2016

                                             ORDIN Nr. 5.080
            
privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2016

 

Pentru vizualizare click aici

17.09.2015

ANUNT CONCURS INGRIJITOR

 

29.04.2015

INFORMAȚII CLASA a-V-a , AN ȘCOLAR 2015-2016

 Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar  2015 - 2016 la clasa a-V-a prevede :

   1 clasă -28 locuri (a-V-a A).

  1 clasă -28 locuri (a-V-a B) intensiv limba engleză.

 PENTRU CLASA  a-V-a A

 Candidații vor fi testați la disciplina matematică dacă numărul înscrișilor  depășește numărul de locuri.

  PENTRU CLASA  a-V-a B

 Candidații vor fi testați la disciplina limba engleză dacă nu dețin un certificat de echivalare a competențelor lingvistice în limba engleză de nivel minim A1.

 NOTĂ:

Vom reveni cu precizări:

1.     Pentru perioada de înscriere și pentru datele de desfășurare a testărilor.

2.     Pentru modul în care se va face selecția candidaților în cazul în care numărul înscrișilor care dețin certificat de echivalare  valabil depășește numărul locurilor.

BAZA LEGALĂ

1.      Articolul 210 (6)(c) și articolul  210(8) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitars aprobat cu ordinul 5115/15.12.2014.

2.     Hotărârea Consiliului de Administrație a Colegiului Național “Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești din 08.04.2015

3.     Precizările MECS de ultimă oră atașate aici.

 

DIRECTOR ,

PROF. RODICA POPESCU

 

21.04.2015

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare