Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

POST VACANT – 0.5 ÎNGRIJITOR

 

 

1.   LEGEA NR.319/2006, PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCĂ, CU COMPLETĂRILE ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE.

2.   FIȘA POSTULUI.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ la concursul pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT

(FOCHIST)

1. Ordin nr. 1007/2010 - pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil gazos cu puteri nominale < 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoși " și PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor", Anexa 1;

2. Legea nr. 319/2006 - a securității și sănătății în muncă (Cap. IV -Obligațiile lucrătorilor);

3. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritățile și Instituțiile Publice, Cap. II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

4. Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată (Cap. II - Secțiuniea a 6-a - Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului);

5. Legea nr. 64/2008 - privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republică.

 

 

29.09.2015
2002 vizualizări

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare