Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

ANUNT CONCURS

ANUNȚ

 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE DE ÎNGRIJITOR și FOCHIST:

·        0.5 normă - post îngrijitor, pe durată nedeterminată

·        1 normă – post fochist, pe durată nedeterminată

 

 

Cerințe privind ocuparea postului :

- cetățenie română

- să nu fi suferit condamnări penale

- abilități de comunicare și lucru în echipă

Probele de concurs

- lucrare scrisă și interviu;

- proba practică

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției , Biroul Secretariat  și va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere

b) curriculum vitae actualizat

d) copie a actului de identitate însoțită de original

e) copie act studiu , însoțită de original

f) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului

g) copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților,

- copie curs calificare  pentru postul de  fochist și autorizație ISCIR, însoțite de original.

h) adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și original;

i) cazier judiciar

j ) recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original , pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.

Dosarele de concurs se primesc până la data de  16 OCTOMBRIE 2015, ora 10.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Proba scrisă  va avea loc în data de 23 OCTOMBRIE  2015, ORA 9.00.

Proba practică va avea loc în data de 26 OCTOMBRIE 2015, ORA 14.00.

Interviul va avea loc în data de 28 OCTOMBRIE 2015, ORA 14. 00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070

 

D I R E C T O R,                                                                 SECRETAR ȘEF,

PROF. RODICA POPESCU                                               FLORICA MIROIU

 

29.09.2015
1949 vizualizări

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare