Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2014-2015

 

CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul școlar 2014-2015

  - EXTRAS –

 

DATA LIMITĂ/

PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

1 mai 2014

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

12 - 30 mai 2014

Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

4 iulie 2014

 

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere

7 iulie 2014

Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini

7 iulie 2014

 

Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2014

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

20 iunie 2014

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

7-9 iulie 2014

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

10-12 iulie 2014

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum  și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

4 – 8 iulie 2014

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

5 – 9 iulie 2014

Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

15 iulie 2014

Repartizarea computerizată în învățământul liceal  de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 - 2015

16 iulie 2014

Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal  a listei candidaților repartizați în acea unitate

17 iulie -25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 - 2015

16 iulie 2014

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie 2014

Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16 - 21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

16-22 iulie 2014

Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

24 iulie 2014

08.11.2013
14036 vizualizări

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE