Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concurs 2 posturi contractuale de ingrijitor

 

ANUNȚ

 

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A DOUA POSTURI

CONTRACTUALE DE ÎNGRIJITOR:

  2.00( doua) norme – posturi îngrijitor -VACANTE, pe durată nedeterminată

Cerințe privind ocuparea postului:

-   cetățenie română

-   să nu fi suferit condamnări penale

-   abilități de comunicare și lucru în echipă Probele de concurs

-   lucrare scrisă ;

-   proba practică

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției, Biroul Secretariat și va cuprinde următoarele documente:

a)    cerere de înscriere

b)   curriculum vitae actualizat

 d) copie a actului de identitate însoțită de original și copie certificat de naștere

e)  copie act studiu , însoțit de original

f)  adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului

g) copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților, însoțite de original

h) adeverința care să ateste vechimea totală în muncă sau carnetul de muncă- copie și
original;

i)  cazier judiciar

j ) recomandare de la ultimul loc de muncă

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat dupa certificarea valabilității lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate și vor intra în concurs.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 4 decembrie 2020, ora 12.00, când

expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Proba scrisă va avea loc în data de 14 decembrie 2020 ora 9.00.

Afisarea rezultatelor – 14 decembrie 2020, ora 15.00

Contestatii proba scrisa – 14 decembrie 2020 ora 15.00 - 15 decembrie 2020 ora 15.00

Proba practică va avea loc în data de 16 decembrie 2020 ora 9.00.

Afisarea rezultatelor proba practica – 16 decembrie ora 15.00

Contestatii proba practica – 16 decembrie 2020 ora 15.00 – 17 decembrie 2020 ora 15.00

Afișarea rezultatelor finale 18 decembrie 2020, ora 12,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0344802070

 Bibliografia poate fi consultata AICI  Fisa postului AICI

 

 

        D I R E C T O R,                                                                                              SECRETAR ȘEF,

        PROF. RODICA POPESCU                                                                             FLORICA MIROIU

18.11.2020
1311 vizualizări

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare